24.06.2010

Slovníky nám hovoria, že háčkovanie je tvorenie slučiek háčikom, ten potom preťahovaním priadze cez slučky tvorí očká. Pri hačkovaní teda zastupuje háčik ihlice, ktoré takisto tvoria očká preťahovaním priadze. Pár rád na začiatok čo sa má alebo čo by sa malo urobiť, aby bol výsledok na jednotku.

1. Háčik držíme v pravej ruke palcom, ukazovákom a prostredníkom tak, že prechádza pod prstami, je teda vnútri zatvorenej dlane. Zobáčik háčika je obrátený vždy dolu.
2. Háčik má svojou hrúbkou zodpovedať hrúbke ručnej priadze.
3. Kovovým háčikom háčkujeme zväčša len zo slabšieho materiálu. Na vlnený a tiež hrubší materiál používame háčik z umelej hmoty, ktorý je pružnejší a ľahší.

p1010666.jpg

Začíname retiazkovým očkom

Toto očko voláme základným očkom iba preto, že je prvé. Základné očko je vlastne zadrhnutá slučka, vytvoríme ju podobne ako základné očko pri pletení: priadzu, z ktorej budeme háčkovať vložíme medzi malíček a prstenník ľavej ruky smerom k dlani. Vedieme ju potom pod prstenníkom hore, na chrbát ruky, tam ju položíme na ukazovák a vedieme pod palce: ovinieme palec priadzou, priadzu skrížime a jej koniec pridržíme tak, že ho vložíme medzi prostredný prst a prstenník. Háčik potom vedieme zospodu do slučky okolo palca, potom ho podsunieme sprava doľava pod niť pridržiavanú ukazovákom, pričom zobáčik háčika natočíme tak, aby zachytil a nabral priadzu, a pretiahneme priadzu slučkou okolo palca. Zosunieme slučku z palca i z ukazováka, utiahneme obidva konce priadze a prvé retiazkové očko je hotové.
Retiazka je základom, prvým radom väčšiny háčkovaných prác. Priadzu navinieme na ukazovák ľavej ruky známym spôsobom a palcom a prostredníkom ľavej ruky chytíme uzlík základného očka. Háčikom naberieme pracovnú priadzu a pretiahneme základným očkom. Tak pokračujeme až do žiadanej dĺžky retiazky. Každé uháčkované retiazkové očko starostlivo urovnáme a podľa potreby pritiahneme, aby bola retiazka pravidelná.
Všimnite si, že retiazkové očko je vytvorené dvoma nitkami, dvoma článkami: vonkajším a vnútorným, inakšie povedané predným a zadným. Predný článok je ten, ktorá je bližšie k nám. Pri háčkovaní môžeme vpichovať háčik alebo iba pod jeden z obidvoch článkov očka, alebo pod obidva, a tak vytvoriť jednoduchú vzorku.

Rôzne druhy stĺpikov

Pevné očko:
Háčikom naberieme spredu dozadu obidva články alebo jeden z obidvoch článkov retiazkového očka, nadhodíme priadzu a pretiahneme ju nabranými článkami retiazkového očka i očkom na háčiku. Tak sa vytvorí pevné očko čiže nízky stĺpik, ktorý sa podobá retiazkovému očku. Používa sa vtedy, keď nechceme, aby bolo viditeľné prevedenie priadze o niekoľko očiek ďalej (napr. pri uberaní).Pevné očko riadok príliš nezvyšuje.

Krátky stĺpik:
Háčik vpichneme pod oba články alebo pod jeden z obidvoch článkov retiazkového očka, nadhodíme priadzu vedúcu od ukazováčika, pretiahneme ju článkami retiazkového očka, znovu nadhodíme a pretiahneme obidvoma očkami. Ak naberáme obidva články retiazkového očka alebo iba predný alebo zadný článok, ak obraciame prácu po ukončený radu alebo ak odstrihávame priadzu a háčkujeme iba na lícovej strane, ukladá sa priadza v stĺpikoch rozličným smerom i rozličnými spôsobmi a vzniknuté slučky už tvoria jednoduchú vzorku.

Podstĺpik:
Môžeme háčkovať z obidvoch strán, z lícovej i z rubovej strany, alebo len na lícovej strane. Háčkuje sa takto: nadhodíme, háčik vpichneme pod obidva články retiazkového očka, nadhodíme, pretiahneme retiazkovým očkom, znovu nadhodíme a pretiahneme tromi očkami naraz.

Krížové stĺpiky:
V rovnakých radoch háčkujeme takto: dvakrát nadhodiť, vpichnúť do retiazkového očka, nadhodiť a pretiahnuť, nadhodiť a pretiahnuť dvoma očkami. Znovu nadhodiť, vpichnúť do tretieho retiazkového očka – jedno očko sme teda vynechali – nadhodiť, pretiahnuť dvoma očkami (opakujeme štyrikrát), až ostane na háčiku jedno očko. Ďalej uháčkujeme jedno retiazkové očko, nadhodíme, vpichneme pod dve šikmé, na stĺpiku dobre viditeľné nitky sprava doľava, nadhodíme, pretiahneme dvoma očkami, nadhodíme a pretiahneme zvyšnými dvoma očkami.

decka55.jpg

Ukončenie radu

Keď obraciame prácu z lícovej na rubovú stravu (aby sme pokračovali v ďalšom rade háčkovania) vyžaduje si zvýšenie nasledujúceho radu isté uvoľnenie jedným očkom alebo niekoľkými retiazkovými očkami. Za krátky stĺpik na konci radu uháčkujeme 1 retiazkové očko, za polovičný stĺpik na konci radu uháčkujeme 2 retiazkové očká, za skrížený stĺpik na konci radu uháčkujeme 4 retiazkové očká.

Začiatok

a.) bez retiazkových očiek
Ak už vieme háčkovať krátky stĺpik, môžeme začať iným spôsobom ako retiazkou. Urobíme základné očko, uháčkujeme jedno retiazkové očko, a namiesto toho, aby sme na háčik znovu nahodili a pretiahli pracovnú retiazku týmto druhým očkom, vpichneme háčik zozadu do základného očka a uháčkujeme krátky stĺpik. Potom už háčkujeme iba krátke stĺpiky tak, že naberáme háčikom ľavý článok predchádzajúceho krátkeho stĺpika sprava doľava. Krátky stĺpiky, ktoré tvoria základný rad, urýchľujú a uľahčujú háčkovanie nasledujúceho radu.

b.) z obidvoch strán retiazky
Tento spôsob používame pri háčkovaní elipsovitého tvaru. Uháčkujeme základnú retiazku a vyplníme ju krátkymi alebo dlhými stĺpikmi háčkovanými z jednej strany retiazky za vonkajšie články, z druhej strany za vnútorný článok retiazkových očiek. Na konci radu uháčkujeme do posledného očka 3 krátke stĺpiky alebo 5 dlhých stĺpikov.

c.) do kruhu
Ak začíname čiapku, baretku alebo prikrývku zo stredu kruhu, nemusí byť základom retiazka, stačí slučka z priadze. Priadzu stočíme do krúžku, voľný koniec ponecháme na zapošitie. Krúžok pridržíme palcom a ukazovákom ľavej ruky tak pevne, aby sa nám nevyšmykol, vpichneme do neho háčik, nadhodíme pracovnú priadzu a pretiahneme ju. Tak vznikne slučka, touto slučkou pretiahneme pracovnú priadzu ešte raz a utiahneme ju. Potom znovu vpichneme do krúžku, pretiahneme, nadhodíme a pretiahneme očko a tak ďalej, až získame potrebný počet očiek. Stredovú priadzu, z ktorej sme vytvorili základný krúžok, stiahneme a zošijeme. Inak môžeme začať aj 3 až 4 retiazkovými očkami, z ktorých prvé a posledné spojíme pevným očkom. Do tohto krúžku potom háčkujeme dlhé alebo krátke stĺpiky husto vedľa seba. Stĺpiky by mali krúžok vyplniť. Zvyčajne sa zmestí do krúžku dvakrát toľko stĺpikov, než bolo očiek v základnej retiazke. Posledný stĺpik priháčkujeme pevným očkom k prvému a uháčkujeme niekoľko retiazkových očiek na ďalší rad, alebo háčkujeme špirálovite stále dookola.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama