25.03.2010

Zelená síce býva vnímaná ako farba islamu, ale zelená hviezda je aj symbolom umelého jazyka esperanto, ktoré si z početných pokusov o medzinárodný dorozumievací získal najväčšiu popularitu.

Tvorcom esperanta je poľský lekár Ľudovít Lazar Zamenhof a jeho prvá učebnica vyšla po rusky vo Varšave v roku 1887. Dôraz kládol na jednoduchosť gramatiky, ktorej základom je 16 pravidiel a tvorenie slov pomocou predpôn a prípon. Pravda, môžeme polemizovať o tom, prečo do slovnej zásoby vzal to-ktoré slovo z určitého jazyka a nie z iného. Faktom je, že ten, kto ovláda niektorý z germánskych alebo románskych jazykov, esperantu ľahko porozumie. Veď aj do našej materčiny prenikli mnohé slová, ktoré už berieme ako naše, ako samozrejmé. A tak esperantské slová – napríklad – bronzo, ekskurso, familio, impulso, kartono, pantalono, saluto, vertikala a stovky ďalších sú zrozumiteľné vari každému.

V esperante vyšlo mnoho kníh, originálnych i prekladov, jeho myšlienka nadchla mnohé osobnosti, funguje medzinárodná esperantská organizácia (UEA – Universala esperanta asocio), ktorá každoročne organizuje kongresy (tohto roku sa uskutoční na Kube), ba existujú aj rodiny, v ktorých si esperanto zvolili ako druhý materinský jazyk.

Dnes, keď jedným z fenoménov doby je internet, je esperanto napriek nadvláde angličtiny tým jazykom, s ktorým sa bez problémov môžeme spojiť s ľuďmi z celého sveta, samozrejme, pokiaľ aj oni ovládajú tento umelý jazyk.

Esperanto sa dá využiť pri najrôznejších záľubách a samozrejme pri cestovaní a spoznávaní cudzích krajín. Kto si to niekedy vyskúšal, ten vie, že taká vzájomná esperantská pomoc, hoci len obyčajná rada, je niekedy na nezaplatenie.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Jozef Sliacky 26.03.2010 14:36
Jozef Sliacky

Má niekto záujem naučiť sa základy esperanta prostredníctvom tohto portálu?

Prihlásenie
 
 
Reklama