29.01.2012

Hneď na úvod sa musím priznať, že duchovno a ezoterika boli takmer vždy na okraji môjho záujmu. Existuje len málo výnimiek, ktoré ma zaujali natoľko, že som sa im poddal. Jednou z nich sú mandaly. Možno aj preto, že mandaly majú mnoho spoločného s javmi, ktorým sa venuje seriózna veda. Ide o vplyvy prostredia na naše podvedomie, hlavne vplyv tvarov a farieb (ale aj tónov a hudby), ktoré nás obkolesujú. Možno im nevenujeme primeranú pozornosť a oni napriek tomu v nás zanechajú nezmazateľné stopy. Sú to akési podprahové vnemy, niečo, čo nám uniká a predsa v nás ostáva. Aj také sú mandaly.

lotus.jpg

Definícia neopísateľného

Samotný názov mandala pochádza z hindského jazyka a vo voľnom preklade znamená sústredené kruhy energie. Aj keď mnohí z nás si spájajú mandaly s tibetskými mníchmi, ktorí ich u nás spropagovali, pravdou je, že sa objavujú takmer v každej starovekej civilizácií. Mandaly boli a sú všade vôkol nás – je to starodávny symbol, podmnožina vesmíru aj vesmír samotný. Ľudstvo vždy fascinovali kruhy, ako symbol nekonečnosti, večnosti. Mandalu môžeme definovať, ako grafický útvar s pevným stredom, okolo ktorého sú v harmónií (s presným poriadkom) umiestnené ostatné elementy. Tie sú tvorené pravidelnými symbolmi najčastejšie v súmernom usporiadaní. Duchovný rozmer mandaly spočíva v energií, ktorú vyžaruje a zo symboliky, ktorá na človeka vplýva. Z psychologického hľadiska je potrebné spomenúť dielo psychoanalytika Carla Junga. Ten vnímal mandalu, ako reprezentáciu podvedomia seba samého. Výskumu mandál venoval značnú časť svojho vedeckého bádania. Zastával názor, že obraz mandaly vytvorený človekom umožňuje identifikovať jeho emočné poruchy. Tvrdil, že ich harmonický obraz vplýva na mechanizmy biochemických reakcií ľudského mozgu a dokázal, že mandaly majú výrazné terapeutické účinky na jedincov. Z hľadiska medicíny sa najčastejšie uvádza ako príklad ľudské oko. To nie je len zrenička, rohovka a dúhovka. Je zároveň mandalou samotnou, ktorú básnici pomenovali zrkadlom našej duše.

Ľudské oko

Ľudské oko

Každá dúhovka má špecifickú farbu, poskladanú z malých škvrniek, pospájaných do zaujímavých tvarov. Čo to má spoločné s medicínou? Naše oči odhaľujú stav nášho tela a súvislosti medzi zdravotnými problémami a tým čo sa v našom tele deje. Medicínsky odbor, zaoberajúci sa zmenami na dúhovke (mandale) sa nazýva irisdiagnostika. Irisdiagnostikou sa dá zistiť aj začínajúce oslabenie orgánu a včasným odhalením tohto oslabenia môžeme do budúcnosti predísť rôznym zdravotným ťažkostiam. Napríklad dne, infarktu, onkologickým ochoreniam a podobne. Oslabenie orgánu sa v očiach zobrazí ešte skôr, ako prepukne choroba. Tak isto sa dá aj v prípade už prebiehajúceho zápalu presne lokalizovať miesto (orgán alebo časť orgánu), ktoré je zápalom postihnuté.

Takzvaná mapa oka

Takzvaná mapa oka

Prírodný aspekt mandaly je najbližšie ku každému z nás, no mnohí si ho vôbec nevšimnú. Stačí však hodiť kameň do vody a pozorovať sústredené kružnice na jej hladine. Podobne je to s letokruhmi stromov, pozorovaním pavúka, ktorý tká súmernú pavučinu – mandalu, aj s usporiadaním planét, vesmíru.

Kde sa vzali?

V rozličných formách môžeme mandalu nájsť v kultúrach po celom svete. Najznámejšia je Tibetská mandala. Klasická budhistická mandala pozostáva zo sústredných kružníc a je vyplnená pravidelnými tvarmi ako kružnice, štvorce, symboly.

Z miliónov zrniek farebného piesku skladajú mnísi mandalu

Z miliónov zrniek farebného piesku skladajú mnísi mandalu

Tibetskí mnísi tvoria mandalu počas dlhých modlidieb a rozjímania pomocou špeciálnych nástrojov a farebného piesku. Vysypávajú ju na podlahu chrámu za zvuku meditácie a presne „maľujú“ pieskom známe symboly. Táto mandala má význam jednak obrazu sveta, jednak ľudského vnútra a ideálu ľudskej existencie ako aj cesty ako dosiahnuť životnú harmóniu. Trpezlivé postupné sypanie miliónov zrniečok piesku má za výsledok nádhernú mandalu, ktorá je neskôr ako symbol pominuteľnosti zničená a zrnká sú vysypané do rieky, kde sú ako ozdravná energia vyplavené do všetkých kútov sveta. S mandalou sa však stretávame ešte pred nástupom budhizmu. V krátkosti spomenieme tie najzaujímavejšie kultúry celého sveta, u ktorých sa môžeme stretnúť s vyobrazením mandál. Mayovia – zaniknutá kultúra, ktorá nám dodnes vyráža dych svojimi znalosťami z matematiky, astronómie a prírodných vied. Ich najznámejším vyobrazením mandaly je takzvaný mayský kalendár.

Mayský kalendár

Mayský kalendár

Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky – Indiáni – mandaly vyobrazovali hlavne na štítoch bojovníkov. Verili, že im prinesú šťastie a zároveň ich ochránia pred nepriateľom.

Mandala na štíte indiánskeho bojovníka

Mandala na štíte indiánskeho bojovníka

Kelti – ich mandaly sa na prvý pohľad vymykajú spod bežného zaškatuľkovania. Zobrazujú akoby povraz, ktorý nemá začiatok, ani koniec (symbol nekonečnosti), prepletený do harmonického vzoru. Majú súmerný dizajn.

Keltská mandala

Keltská mandala

S vyobrazením mandál sa stretávame tiež v mnohých afrických aj austrálskych kultúrach. Môžeme ich nájsť dokonca aj v kresťanských symbolikách, hlavne v pravoslávnych ikonách, kde symbolizovali takzvanú svätožiaru.

Ako si vytvoriť mandalu?

Neexistuje jednotný návod na vytváranie mandál. Ich tajomstvo spočíva v tom, že by mali vyžarovať naše vlastné vnútro a tak môžu byť vytvorené mnohými a mnohými spôsobmi a postupmi. Prinášame vám návod na jednoduchú mandalu, ktorú si môžete prispôsobiť „na svoj obraz“.
Postup nie je zložitý. Potrebujete výkres, ceruzku, pravítko, kružidlo, uholník, farby a gumu. Najprv si na výkres nakreslíte kružnicu. Nemusíte používať kružidlo, postačí napríklad tanier, pohár, miska, ktoré obkreslíte ceruzkou (obr.1). Malou bodkou si vyznačíte stred kružnice (ak používate kružidlo, budete ho mať označený vpichom). Cez stred vediete pomocou pravítka a ceruzky jemné čiary – najprv zhora nadol a potom zľava doprava, aby sa v strede pretínali v pravom uhle (obr.2). Pamätajte, že tieto čiary majú byť tenké tak, aby sa neskôr mohli vygumovať. Kruh ďalej rozdelíte na osem častí, môžete použiť uholník a čiary viesť pod 45° uhlom (obr.3).


V strede kruhu nakreslíme malý tvar. Môže to byť trojuholník, štvorec, hviezda, alebo kruh (obr.4). Potom nakreslíme druhý tvar (obr.5). Okraje mandaly je tiež potrebné vyzdobiť tvarmi. V tomto prípade sú požité výrezy kružníc, ohraničené vonkajšou kružnicou (obr.6).


Keď je základ mandaly hotový, pokračujeme ďalej v jej výzdobe. Vyberte si tvar a vzor, ktorý zvládnete. Nemusí to byť nič zložité. Vlnovky, krivky, slzy, kvety, špirály, geometrické tvary a podobne. Dbajte na ich súmerné rozloženie okolo (aj vnútri) mandaly (obr.7). Pokúste sa teraz prekryť jednotlivé motívy inými. Postupujte smerom zvnútra obrázka von (obr.8). Ak pri pohľade na výsledok zistíte, že sa do obrázku dá niečo pekné doplniť, dajte to tam. Pri prvých mandalách to nemusíte preháňať, neskôr bude vaše podvedomie samé určovať čo a kam pridať (obr.9).


Vaša prvá mandala je hotová. Posledným krokom je jej vyfarbenie. Sami si zvoľte farby, ktoré použijete. Na vymaľovanie mandaly sú vhodné farebné pastelky, voskové, vodové, temperové, olejové farby, kriedy. Mandala sa môže vytvoriť lepením farebného papiera a mnohými inými technikami.

Na čo je to dobré?

Vysvetlenie, prečo by sme mali skúšať vytvárať vlastné mandaly som si schválne nechal na koniec. Koho predchádzajúce riadky nezaujali, asi bude skeptický aj k nasledujúcim. Najprv teda popíšem, čo dávajú mandaly mne. V obrazcoch, ktoré som sám vytvoril by som podľa učenia mal nachádzať sám seba. Naučil som sa „prečítať“ mandalu tak, ako by sa to malo robiť. To znamená, že sa uvoľním, zoberiem mandalu a zahľadím sa na ňu. Najprv na jej stred a postupne rozširujem vnímanie na celok. Po krátkom čase nastúpi pocit, akoby ma ten obraz pohltil, pretože už nevnímam nič iné iba jeho farby a vzory. A pocit? Nedá sa to opísať. Je to akési uvoľnenie nielen tela, ale aj mysle a zároveň ich stimulácia. Významne to pocitujem v dňoch, ktoré sú plné stresu. Mandala ma dokáže ukľudniť, dokonca cítim príliv energie, ak som unavený. Na ostatné pocity sa mi slová hľadajú dosť ťažko, takže bude jednoduchšie, ak si to každý vyskúša sám. Nemusíte mandaly kresliť, sú ich stovky na internete, napríklad TU . Stačí si vybrať nejakú, ktorá vás zaujme, vytlačiť si ju na farebnom papieri, prípadne sa na ňu zadívať priamo na monitore…
Počas experimentovania som prišiel na to, že odosobniť mandaly od duchovna sa jednoducho nedá. Obsahujú rovnako ako sny správy z vášho vnútra. Keď si vytvoríte vlastnú, môžete tak, ako archeológ odkrývať poznatky o svojom vnútri a odhaľovať tajomstvá sebapoznania. Artterapia je druh alternatívnej liečby, ktorá sa zaoberá vplyvom umenia a kreativity na uzdravenie tela a mysle. A na sebapoznanie. Aj tu platí, že nexistujú žiadne pravidlá pri návrhu osobnej mandaly.
Mandaly sú nádherné. Zriedkavo nájdete niečo, čo je zábavné, uspokojujúce a zlepšujúce vašu pohodu a osobný rast v rovnakom čase. Mandaly také sú. Ich kreslenie vám umožní vyjadriť samých seba a pritom vôbec nemusíte mať umelecké schopnosti. Zároveň si tak dávate dar radosti.

Na záver

Malý test. Vytlačte si obrázok mandaly a nechajte ju vymaľovať členom vašej rodiny tak, aby nevedeli, aké farby použili ostatní. Potom porovnajte výsledné obrázky. Možno budete prekvapení, s koľkými príbuznými ste akoby duchovne spätí. Alebo naopak…

Foto: altered-states.net , crystalinks.com , artglassmosaic­s.com, mandalas.com , wikihow.com, chakramandalas­.net ,

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 2
Fotogaléria


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Ivan Nôta 19.02.2012 11:06
Ivan Nôta
napísal:

Kreslenie mandal ma zaujalo, chcela som sa spytat, ze ako kreslite tie mandaly,pouzivate na to kruzitko a pravitko,abyboli ppresne linie, alebo len tak intuitivne nechavate viest ruku po papieri?

Moja odpoveď znie AJ-AJ. Sú mandaly, ktoré som nakreslil komplet s použitím nielen kružidla a pravítka, ale aj uholníka a takzvaného "krivítka". Ale sú aj také, kde som použil pravítko len na vyznačenie osí a kružidlo len minimálne. Ale mandalu čisto "voľnou rukou" som ešte nekreslil

18.02.2012 19:01
Milan Švidroň napísal:

Nejakým štýlom sa mi podarilo vytvoriť ozjstnú mandalu s pomocou obyčajných pasteliek :)

Kreslenie mandal ma zaujalo, chcela som sa spytat, ze ako kreslite tie mandaly,pouzivate na to kruzitko a pravitko,abyboli ppresne linie, alebo len tak intuitivne nechavate viest ruku po papieri?

Milan Švidroň 16.02.2012 17:16
Milan Švidroň

Nejakým štýlom sa mi podarilo vytvoriť ozjstnú mandalu s pomocou obyčajných pasteliek :)

Ivan Nôta 05.02.2012 16:33
Ivan Nôta

Odkaz na veľmi pekné mandaly, ktoré sa dajú kolorovať : desenhoseriscos.blogspot.com/2010/11/otimas-mandalas-para…

01.02.2012 21:12

pekny clanok

Ivan Nôta 30.01.2012 10:39
Ivan Nôta

V podstate mandalu nemusíme brať, ako niečo duchovné. Je to niečo, čo napĺňa energiou, niečo, čomu sa veľmi podobá napríklad pyramída. Aj tá je tajomná, vraj má "božský pôvod" - a predsa je zaujímavá z úplne iného hľadiska. Asi takým pohľadom sa pozerám na mandaly ja.

Milan Švidroň 29.01.2012 18:57
Milan Švidroň

Zaujímavé. Ale asi to budem musieť naozaj vyskúšať, lebo ani ja veľmi na duchovno neverím

Prihlásenie
 
 
Reklama