03.08.2016
(Platená inzercia)

Degenerácia makuly je progresívne ochorenie, ktoré postihuje centrálnu teda strednú časť sietnice (tzv. žltú škvrnu). Tkanivo makuly je zmenšované alebo sa postupne rozkladá. Centrálne videnie sa tak stáva zahmleným a skresleným. Väčšinou zasahuje len do jedného oka, druhé býva postihnuté o niekoľko rokov neskôr.

Rozlišujeme dve formy makulárnej degenerácie:

suchú – ide o rozšírenejší typ tohto ochorenia, keď dochádza k atrofii pigmentového epitelu sietnice, pričom zhoršovanie zraku má pomalší priebeh. Príznakmi je neschopnosť zaostrenia a zhoršenie videnia v tme či rozmazané videnie. Táto forma sa diagnostikuje až u 90% pacientov postihnutých degeneráciou makuly.

vlhkú – vyskytuje sa zriedka, avšak má rýchly a stupňujúci sa priebeh. Sprevádza ju krvácanie do sietnice, následné hromadenie tekutiny alebo opuch miesta najostrejšieho videnia. Často spôsobuje čiastočnú či úplnú stratu zraku. Pacienta môže sprevádzať zhoršenie schopnosti čítania a rozoznávania tvárí. Postihuje 10% ľudí s makulárnou degeneráciou.

Príznaky degenerácie makuly

Človeka zasiahnutého touto degeneráciou sprevádza pokles centrálnej zrakovej ostrosti. Väčšinou sa objavujú v strede videnia sivé či čierne škvrny. Periférne videnie by malo ostať neporušené, no po čase už pacient nedokáže rozlíšiť farby, pri závažnejšej forme nie je schopný mnohých činností (rozoznávanie tvárí, čítanie kníh, sledovanie televízie, šoférovanie auta).

Objavujú sa tiež deformácie obrazu a výpadok centrálnej časti zorného poľa. Následkom toho je strata samostatnosti alebo horšie – samotného zraku. Toto ochorenie nie je sprevádzané žiadnymi bolestivými prejavmi.

Koho najviac postihuje?

Populácia časom starne, čím sa zvyšuje aj riziko tohto ochorenia. Keďže ide o vekovo podmienenú chorobu, jej rozšírenosť stúpa spoločne s vekom. Preto je najčastejšou príčinou straty zraku u starších ľudí okolo 60. roku života hlavne vo vyspelých krajinách.

Makulárna degenerácia sa častejšie vyskytuje u žien. Hlavnými rizikovými faktormi sú okrem veku fajčenie, obezita, zlý životný štýl, cukrovka alebo aj dedičnosť (genetické vplyvy).

Liečba molekulárnej degenerácie

Aj napriek moderným postupom liečby sa tento typ ochorenia nedá úplne vyliečiť. Pri včasnom diagnostikovaní a správnom liečení je možné ho stabilizovať alebo zmierniť. Problém spočíva však v tom, že túto chorobu zo začiatku nesprevádzajú žiadne symptómy. Po jej prepuknutí už môže byť na liečbu neskoro. Predísť tomu je možné pravidelnými prehliadkami u očného lekára.

Suchá forma je liečená vitamínovými preparátmi obsahujúcimi vysoký podiel luteínu, zexantínu, omega 3 mastných kyselín, antioxidantov či vitamínov E a C. Dôležité je upraviť stravu a prestať fajčiť.

Liečba vlhkej formy zahŕňa 3 možnosti:

- injekcie protirastových látok do sklovca
- fotodynamickú terapiu
- transpupilárnu terapiu

foto: bigstockphoto.com

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie

    V danej kategórii sa nenachádzajú žiadne videá.

Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama