12.01.2012
(Platená inzercia)

Sedieť doma deň čo deň v studených izbách nie je bohviečo. Najmä ak cez steny či okná prefukuje a radiátory tak nemajú šancu vykúriť celé miestnosti. Ohrievače možno na čas pomôžu, no dokedy… Jedno je isté – treba zatepliť dom.

Zatepľovanie domov nie je lacná záležitosť a preto treba dôkladne zvážiť, kto dodá domu teplo. Ak sa práca totiž „odflákne“, náprava sa realizuje v skutku ťažko a cena sa vyškriabe ešte oveľa vyššie, ako by ste na začiatku investovali do kvalifikovanej pracovnej sily. Takže ak je aj v dome „majster na všetko“, nech nechá svoje monterky a náradie pekne v skrini. V tomto prípade by mu bohužiaľ nepomohla ani požičovňa náradia.

Postup pri zatepľovaní domu

● najprv je potrebné rozhodnutie; ak ide o panelový dom a nie rodinný dom, vlastníci bytov sa dohodnú o rozsahu, termíne a financovaní zatepľovania
● potom je potrebné si objednať projektovú dokumentáciu; tá obsahuje vyčíslené celkové náklady stavby a úspory tepla
● následne vlastníci vyberú zhotoviteľa stavby; pričom sa odporúča osobne si overiť kvalitu a platí, že firma, ktorá zateplila pár rodinných domov nemusí zvládnuť zatepliť niekoľkoposchodový panelový dom
● neskôr sa uzavrie zmluva o diele; tu platí, že cena je veľmi dôležitá, ale nemala by byť rozhodujúca
● postupne sa určí technický stavebný dozor; ten má byť nezávislý od vykonávateľa stavebných prác
● ďalej sa zariadi preberanie prác; stavenisko sa odovzdá realizátorovi a treba stanoviť komunikačné trasy pohybu pracovníkov
● zavedie sa stavebný denník; ktorý vyplýva zo zákona a záznamy doň zapisuje poverený zástupca zhotoviteľa, štatutárny zástupca objednávateľa a stavebný dozor
● napokon sa uhradí faktúra; pričom platiť treba len za vykonané a odovzdané práce
● dielo preberie objednávateľ

Zatepľovanie domov prináša so sebou vždy obmedzenia pre obyvateľov. Pracovníci by sa mali usilovať s vykonaním prác v čo najkratšom čase, lebo je rozdiel ak prestavba trvá pár mesiacov a trištvrte roka. Preto je dobré si firmu vybrať nie len na základe papierov, obrázkov a pod., ale ísť sa aj na vlastné oči presvedčiť do firmy, porozprávať sa s riaditeľom, zistiť akí pracovníci v nej robia a aký materiál či náradie používajú.

Štátna podpora pri úvere na zateplenie bytovej budovy

(vládny program zatepľovania)
● Komu je určený: pre fyzické a právnické osoby Výška úveru: do 100 % oprávnených nákladov stavby (max. 50 €/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome, max. 80 €/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome)
● Výška úroku: 0 % – bezúročný; Lehota splatnosti: max. 15 rokov
● Dĺžka času uskutočnenia stavby: 24 mesiacov

Reklamácia

Ak firma nesplní požiadavky, na ktorých ste sa dohodli a sú i v zmluve, reklamáciu treba vzniesť ihneď a písomne. Zákonná lehota na uplatnenie reklamácie je síce 18 mesiacov, ako aj pri iných stavebných prácach, pričom stavebná forma má reklamáciu vybaviť do 30 dní.
Najčastejšie chyby pri zatepľovaní bývajú spojené s nedostatočnou prípravou, neprofesionálnou prácou zhotoviteľa, nekvalitnou projektovou dokumentáciou, snahou o zlacnenie, kombinovaním rôznych typov materiálov, nedostatočnou hrúbkou zatepľovaného materiálu, absenciou nezávislého stavebného dozoru a nekvalifikovanou pracovnou silou.

Izolačné materiály

Izolačných materiálov je na trhu neúrekom. Líšia sa najmä svojimi vlastnosťami ako sú schopnosť vodiť teplo a difúznym odporom.

Základné delenie izolačných materiálov:
● penové izolačné materiály – tie sa ďalej delia napr. na: penový polystyrén, šedý polystyrén, extrudovaný polystyrén, penový polyuretán, penové sklo, a pod.

penový polystyrén

penový polystyrén

● minerálne izolačné materiály – tie sa delia napr. na: sklená vlna, minerálna vlna, a pod.

mineralna vlna

mineralna vlna

● alternatívne izolačné materiály – tie sa delia napr. na: drevovláknitá izolácia, konope, slama, ovčia vlna, a pod.

slama

slama

● ďalšie tepelno-izolačné materiály – napr.: celulózová izolácia, expandovaný perlit, vákuová izolácia, a pod.

celulózová izolácia

celulózová izolácia

Rady na zatepľovanie

● Keďže teplo stúpa nahor, tak tepelné straty neizolovaným stropom sú oveľa väčšie, ako stenami či oknami. Z toho vyplýva, že strop alebo strechu treba zatepliť najskôr.
● Vlhké murivo vedie veľmi dobre teplo. Zle izolovaný dom môže mať rovnaké tepelné straty ako neizolovaný dom – platí to i pre rodinné domy ako aj pre paneláky.
● Všetky bežné stavebné materiály majú vysokú nasiakovosť. Ak je transport vlhkosti smerom von zastavený nevhodnou izoláciou, napr. polystyrénom, vlhkosť hromadí v murive. Vo vlhkom murive nastávajú vhodné podmienky na rozmnožovanie plesní.
● Správnou skladbou izolácie sa dá postupne vlhkosť z muriva odstrániť. Je potrebná vysoko difúzne otvorená (priedušná) alebo odvetraná fasáda. Na izolovanie sa používajú prírodné materiály, ktoré sú priedušné, trvanlivé a ekologicky šetrné.
● Izolácie z prírodných materiálov majú porovnateľné ceny ako umele vyrábané izolácie. Celulóza, drevovláknité dosky, technické konope a korok sú izolácie pre 21. storočie.
● Skoltextilná sieťka chráni izoláciu pred mechanickým poškodením, bez nej je izolácia vystavená mechanickým vplyvom, ktoré ju zakrátko poškodia alebo úplne zničia. Všetky pásy sieťky sa musia prekrývať aspoň 10 cm.
● Na kritické miesta fasády je potrebné použiť pevnú (hustejšiu) sieťku s očkami 2 mm, prípadne bežnú sieťku uložiť v dvoch vrstvách, inak vzniknú trhliny.
● Pre dokonalý vzhľad fasády je nutný rovný povrch. Ak je problém s rovným povrchom, je vhodné fasádu farebne rozčleniť.
● Povrch odvetranej fasády je možné upraviť dreveným obkladom (bez povrchovej úpravy), lícovou tehlou, veľkoplošným obkladom z ľubovoľného materiálu alebo nechať obrásť vhodnou dekoratívnou zeleňou.

(zdroj: firma Topterm)

Cena za zateplenie domu

Cena zateplenia domu je výsledkom niekoľkých rôznych faktorov. Závisí od výberu firmy, výberu izolačného materiálu a samozrejme od typu domu. Výrazné rozdiely sú aj medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami.
V závislosti od typu domu sú najdôležitejšími aspektmi výška domu, podlažnosť a konštrukčná výška podlažia.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatepľovacie práce vyplýva z rôzneho prístupu zhotoviteľa. Každý zhotoviteľ navrhuje cenu v závislosti od technického a strojného vybavenia, potreby zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov a iné režijné náklady. V súčasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov podľa lokality. Priame náklady na materiál sa líšia veľmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe podľa certifikátu. Cena materiálov môže byť ovplyvnená napríklad aj konkrétnymi akciami.

M.CH.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama