11.10.2012
(Platená inzercia)

Staviate si dom? Alebo je to zatiaľ len vaše zbožné prianie? Predstava vlastného priestoru, so záhradkou s rozkvitnutými kvetmi či stromami, hojdacou sieťou a letnými grilovačkami snáď láka každého. No kým sa väčšina z nás, ktorí sa rozhodnú pre bývanie v dome, dostanú do tohto štádia, musia si niečo vytrpieť. Pre mnohých je to totiž celoživotná investícia a „dokopať“ predstavy do reality trvá niekedy hodnú chvíľu, ba i dve.

Skôr než začnete stavať

Ak neoplývate nadmerným bohatstvom a nie je vám úplne jedno kde a aký dom budete mať, je potrebné sa pred samotnou výstavbou zamyslieť a vybaviť pár vecí. Ak však nemáte čas, ale máte prostriedky a vo veci aj ako tak jasno, nie je problém si najať ľudí, ktorí všetky starosti a bremená zoberú z vašich pliec a vašou starosťou bude len všetko „zacvakať“ a následne sa naťahovať. Pre tých „väčších“ smrteľníkov však prinášame základný zoznam vecí, ktoré je nutné vybaviť vopred, ako sa začne stavať.

Stavebný pozemok
Výber stavebného pozemku je prvým a aj najdôležitejším rozhodnutím. Je potrebné si uvedomiť že nevyberáte iba stavebný pozemok, ale aj miesto kde budete tráviť pravdepodobne zvyšok života.

Na trhu je síce veľký výber stavebných pozemkov, ale nie každý na prvý pohľad dobré vyzerajúci pozemok je vhodný na výstavbu práve vášho rodinného domu. Je dobré prezrieť si ponuku rodinných domov z katalógu, ktorý vám vnukne inšpiráciu a ujasníte si, ako by mal váš vysnívaný príbytok vyzerať. Pracovníci a dizajnéri vám pritom ochotne pomôžu vybrať taký dom, ktorý bude spĺňať všetky dôležité kritériá. Ak chcete mať istotu, že si vyberiete skutočne správne a chcete mať svoj výber podložený odbornými radami obráťte sa na špecialistov z PROmiprojekt s.r.o, ktorí Vám ochotne poradia a pomôžu. Získate tak originálny projekt, šitý na mieru. Tvar a veľkosť pozemku je podmienený budúcim rodinným domom. Malé stavebné parcely (do 400 m2) sú vhodné najmä na radovú zástavbu. Ak však uvažujete o samostatne stojacom, menšom rodinnom dome je dobré mať stavebný pozemok o veľkosti približne 500 – 800 m2. Pri výstavbe väčšieho rodinného domu, prípadne viacgeneračného domu alebo dvojdomu je vhodné uvažovať o parcele minimálne 1000 m2. K danej ploche pozemku musí samozrejme prislúchať aj nejaká minimálna šírka pozemku. Ideálny je pomer šírky a dĺžky 2:3. Pri radovej zástavbe sú šírky pozemkov 7 – 10 metrov. Pri individuálnej zástavbe sa odporúča minimálna šírka 15 metrov.

Ešte pred samotnou kúpou pozemku je vhodné požiadať na príslušnom stavebnom úrade o územnoplánovaciu informáciu, či je daný pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu. Každá obec a mesto má totiž vypracovaný a schválený platný územný plán, ktorý komplexne ustanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce. V danom územnom pláne sú presne vymedzené územia a plochy určené na zástavbu rodinných domov a ostatné plochy (napríklad dopravná, občianska a technická vybavenosť). Dané regulatívy vám určujú aký typ domu môžete na danom mieste stavať, a ako presne ho na pozemok osadiť a umiestniť. Realizovať výstavbu mimo určeného územia je možné iba na základe zmeny a doplnku územného plánu.
Ďalšími dôležitými faktormi pri výbere pozemku, na ktoré nesmiete zabudnúť sú svahovitosť pozemku, orientácia na svetové strany, dopravná dostupnosť služieb, obchodov a škôl. Taktiež je potrebné preveriť si možnosť napojenia na inžinierske siete. Je optimálne, ak sú všetky prípojky dotiahnuté a ukončené na hranici vašej budúcej parcely.

Projekt rodinného domu
Po výbere pozemku je užitočné prelistovať si nejaké projekty domov, aby ste zistili, čo od príbytku očakávate. Určite máte v hlave predstavy, ktoré sú pre vás kľúčové, no je dobré sa nechať inšpirovať niečím reálnym, čo navrhli odborníci.

V podstate sú dve možnosti. Buď si vyberiete konkrétny projekt, ktorý firma ponúka a nebudete v ňom robiť žiadne zmeny – čo vás vyjde aj finančne lacnejšie, alebo v spolupráci s odborníkom vypracujete individuálny projekt podľa vašich predstáv. Môže byť úplne výnimočný a vymykať sa všetkým projektom, ktoré ste si prezerali, alebo môže ísť o niektorý z projektov, ktoré daná firma ponúka, no k určitým veciam máte výhrady a spravíte v ňom niekoľko zmien.

Stavebné povolenie
Vydávanie stavebných povolení na výstavbu rodinného domu upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /tzv. stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov a jeho novela č. 237/2000, ktorá priniesla niektoré pozitívne zmeny týkajúce sa zjednodušenia tohto procesu. Zmena nastala najmä pri jednoduchých stavbách, pri ktorých je možné zlúčiť územné a stavebné konanie. Prevažná väčšina rodinných domov spadá pod tieto jednoduché stavby. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné iba v prípade, ak je daný pozemok určený na výstavbu rodinného domu. V opačnom prípade musí byť najskôr podaná žiadosť na územné rozhodnutie a až po schválení umiestnenia stavby v územnom konaní môžete podať žiadosť o stavebné povolenie.

Dôležité je si pozrieť aj vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002, konkrétne § 6, v ktorom sa uvádzajú odstupy stavieb, ktoré môžu byť príčinou nezhôd medzi susedmi.

Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník, poprípade ním splnomocnená osoba na príslušný stavebný úrad v mieste výstavby. Stavebné úrady už spravidla poskytujú hotové tlačivá na žiadosť o stavebné povolenie, ktoré stavebník musí vyplniť a k žiadosti doložiť ako prílohu nasledujúce údaje a dokumenty: meno a priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, číslo parcely, list vlastníctva, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, 2-krát kompletnú projektovú dokumentáciu aj s osadením stavby a prípojkami inžinierskych sieti. Ku žiadosti ďalej treba priložiť záväzné stanovisko obce k zamýšľanej výstavbe a vyjadrenia dotknutých organizácii ako sú: vodárne a kanalizácie, plynárne, energetické rozvodné závody, telekomunikácie a iné dotknuté organizácie. Pri realizácii stavby svojpomocne je potrebné k stavebnému povoleniu priložiť prehlásenie stavebného dozoru. Pri výstavbe na kľúč stačí uviesť dodávateľa stavby s kópiou jeho oprávnenia na stavebnú činnosť.

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad zaháji stavebné konanie. Oznámenie o zahájení stavebného konania pošle všetkým účastníkom konania a dotknutým organizáciám. Účastníkmi stavebného konania sú: investor, obec (mesto), vlastníci susedných nehnuteľností, projektant a stavebný dozor. Ak žiaden z účastníkov konania nemá proti navrhovanej stavbe oprávnené požiadavky a pripomienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Stavbu je možné začať realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Začatie stavebných prác je potrebné písomne oznámiť stavebnému úradu. Pokiaľ v termíne do 24 mesiacov nezačne stavebník s výstavbou, stavebné povolenia stráca svoju platnosť.

Financovanie stavby
Výber vhodného pozemku, projektu a najmä samotná výstavba je takmer u každého hľadaním kompromisu medzi vlastnými predstavami, požiadavkami a cenovými možnosťami. Cenu výstavby si každý stavebník určuje sám. Už podľa veľkosti vybraného domu sa dá orientačne určiť reálna cena výstavby.

Ďalšími faktormi, ktorými sa dá ovplyvniť cena výstavby je spôsob dodávky stavby a štandard použitých stavebných materiálov a vybavenia. Ak napríklad túžite po krbe, nekupujte hneď prvý, ktorý vám padne do oka, ale urobte si prieskum trhu, a objavíte aj novinky, ako napríklad biokrby od ghenio.sk, ktoré si môžete pozrieť na ghenio.sk, ako by to malo byť so všetkým pri výstavbe. V neposlednom rade musíte pri stanovovaní cenovej úrovne brať do úvahy nielen cenu samotného domu, ale aj jeho budúce prevádzkové náklady. Ušetriť môžete napríklad pri výbere druhu žiariviek, ak napríklad zvolíte led osvetlenie, o ktorom sa dozviete viac na creeled.sk. Financovať stavbu z iných ako vlastných zdrojov je možné viacerými spôsobmi: prostredníctvom stavebného sporenia, hypotekárnym úverom, spotrebným úverom alebo úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Všetky spôsoby majú svoje plusy a mínusy, preto je vhodné sa na začiatku informovať vo všetkých inštitúciách o aktuálnych možnostiach získania finančného úveru. A následne po prehodnotení jednotlivých možností si vybrať formu financovania, ktorá bude pre vás tou najvýhodnejšou.

Po stavbe, no ešte pred sťahovaním

Kolaudácia
Po samotnej realizácii a prevzatí stavby od dodávateľa zostáva už iba posledný, ale nie menej dôležitý krok k tomu, aby ste sa mohli nasťahovať do vlastného domu. Dokončenú stavbu môžete obývať a užívať iba po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ktorý na danú stavbu vydal stavebné povolenie.

Kolaudačné konanie zaháji stavebný úrad na základe žiadosti staviteľa. K žiadosti o kolaudáciu je potrebné doložiť všetky revízne správy, tlakové skúšky zo zariadení a technológií použitých pri výstavbe. Ďalej je potrebné doložiť certifikáty, prehlásenia o zhode všetkých materiálov a výrobkov zapracovaných v stavbe a súhlas na pripojenie rodinného domu od jednotlivých správcov sieti. Zmeny oproti pôvodnému projektu vykonané počas výstavby musia byť riadne zakreslené oprávnenou osobou a potvrdené autorom projektu. Po dodaní všetkých potrebných dokumentov stavebný úrad na kolaudačnom konaní prekontroluje všetky náležitosti, a v prípade súhlasu so skutočnosťou vydá kolaudačné rozhodnutie a môžete sa tak presťahovať do svojho nového vysnívaného príbytku.

M. CH.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama