16.12.2019
(Platená inzercia)

Okrem toho je potrebné dodržiavať rôzne bezpečnostné predpisy. Pre bezpečnosť na pracovisku je však možné urobiť ešte viac ako stanovuje zákon. Poradíme vám, ako na to.

Ako na ochranu pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi a dodržiavanie súvisiacich zákonných predpisov je povinnosťou každej právnickej aj fyzickej osoby, ktorá vlastní alebo si prenajíma prevádzkové priestory. Za nesplnenie podmienok daných zákonom hrozí pokuta až do výšky 16 596 €. Preto musí každý vlastník alebo nájomca prevádzkových priestorov vykonávať pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky. Protipožiarne prehliadky vykonáva technik požiarnej ochrany. Zistené nedostatky je následne potrebné odstrániť.

Najmä pre menšie podniky a podnikateľov by bolo príliš nákladné vytvárať pre technika požiarnej ochrany samostatné pracovné miesto. Je preto lepším riešením objednať si tieto služby od externého dodávateľa. Okrem toho, že si splníte povinnosť voči zákonu a minimalizujete riziko požiaru, šetríte aj čas. Externý dodávateľ zabezpečí školenia pre zamestnancov, vypracuje dokumentáciu a zabezpečí vaše informovanie o zmenách v legislatíve.

Norma ISO 45001

Pri bezpečnosti na pracovisku ešte zostaneme s normou ISO 45001. Princípom tejto normy je identifikovanie a riadenie rizika na pracovisku s cieľom minimalizovať jeho následky. Norma ISO 45001 pomáha riadiť a kontrolovať riziká, čím zvyšuje bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. Základom tejto normy je prevencia a predvídanie možných rizík pri jednotlivých prácach. Okrem výhod zlepšenej ochrany zdravia pre zamestnancov vám norma ISO 45001 prinesie aj konkurenčnú výhody. Zlepšuje totiž imidž vášho podnikania v očiach potenciálnych odberateľov.

Efektívne vykurovanie priestorov

Pre bezpečnosť a pohodlie na pracovisku môžete urobiť ešte viac. Pracovné prostredie totiž tvorí súbor viacerých faktorov, ktoré na zamestnanca vplývajú. Okrem už uvedenej ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci by ste sa mali zaoberať aj posúdením hladiny hluku, osvetlenia, vlhkosti a teploty na pracovisku.Vyt­vorením optimálnych podmienok nepriamo zvýšite kvalitu a produktivitu práce zamestnancov.

Tieto požiadavky je často náročné splniť najmä vo veľkých výrobných halách. Dôraz by mal byť kladený najmä na kvalitné osvetlenie. Najvhodnejším spôsobom je inštalácia priemyselného LED osvetlenia. Napriek vyšším vstupným nákladom vám LED osvetlenie vďaka nízkej spotrebe energie prinesie úspory. Rovnako problematické môže byť zabezpečenie vykurovania. Na tento účel odporúčame výkonné naftové ohrievače. Pri ich použití oceníte nízku hlučnosť a bezpečnosť. Výhodou je aj mobilita týchto zariadení, vďaka ktorej je možné naftové ohrievače premiestniť presne tam, kam potrebujete.

Hodnotenie
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Počet hodnotení: 0


Náhodné články z aktuálnej sekcie Náhodné videá z aktuálnej sekcie
Komentáre

Páči sa vám autorov štýl písania, stotožňujete sa s jeho názorom alebo si myslíte, že sa na vec pozerá zo zlého uhla a niečo mu uniká? Zapojte sa do diskusie a vyjadrite svoj názor!

nebude uverejnený
Alebo sa prihláste »
Koľko je 1 plus dva?
Položky označené * sú povinné

Prihlásenie
 
 
Reklama